Wednesday, June 11, 2008

IFC membelakangkan Perlembagaan

Sila rujuk Apa Itu IFC jika anda belum membacanya.

Atau dengan kata lain yang lebih kasar, kurang ajar dan biadap terhadap perlembagaan (undang-undang tubuh) sebuah negara Islam, Malaysia.

Mengapa saya berkata begitu? Lihat sahaja 14 tuntutan yang mereka yang jelas dan terang tidak menghormati undang-undang yang telah ditetapkan untuk tidak mengganggu kedaulatan Islam dan umatnya di Malaysia ini, apatah lagi tuntutan mereka juga adalah jelas menghina Islam. Mereka ini tidak menghormati dan mematuhi Rukunegara ke-3 iaitu Keluhuran Perlembagaan. Apatah lagi menghormati Islam yang kita cintai.

Maka persoalannya, apa kaitan perlembagaan dengan IFC? Berikut saya terangkan.

Perlembagaan (undang-undang tubuh negeri/negara) Malaysia pada Perkara 11 Kebebasan Beragama di bawah Bahagian 2 Kebebasan Asasi.

Perkara 11 Kebebasan Beragama ini sering disalah erti atau mungkin buat-buat tak reti oleh segelintir individu atau organisasi (dalam konteks ini: IFC) demi melaksanakan agenda mereka untuk "menegakkan human rights" atau "kebebasan agama yang sebenar" atau "untuk mengelakkan salah faham antara agama". Apakah yang terdapat di dalam Per. 11 tersebut?

Per. 11 (1) : Tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada Fasal (4), mengembangkannya.

Fasal (1) dengan jelas telah menyatakan bahawa rakyat Malaysia boleh dan bebas mengamalkan agama yang mereka pilih dan juga boleh mengembangkan agama mereka. Timbul pula persoalan, bahawa agama selain Islam bolehlah berdakwah kepada orang lain termasuk umat Islam? Tidak sama sekali. Mengapa? Baca semula Fasal (1) terdapat "tertakluk kepada Fasal (4)" sebelum boleh mengembangkan/berdakwah. Maka apa dia Fasal (4) tersebut?

Per. 11 (4) : Undang-undang Negeri, dan berkenaan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam.

MENGAWAL atau MENYEKAT apa segala bentuk atau cara atau kaedah atau pertubuhan atau apa sahaja yang mengganggu kedaulatan Islam dan umatnya yang majoriti Melayu di dalam negara ini telah ditekankan di dalam Per. 11 Fasal (4). Jelas IFC adalah badan yang cuba berselindung di sebalik "human rights" tapi tidak mahu menerima undang-undang yang telah ditetapkan di Malaysia.

Mengenai Fasal (2), (3) dan (5) di dalam Per. 11 tidak perlu saya sentuh dan menjadi tanggungjawab anda sebagai rakyat Malaysia untuk membeli buku perlembagaan, hanya RM10 sahaja. Yang saya ingin tekankan dan anda fahami adalah Fasal (4) yang jelas menunjukkan untuk menjaga kedaulatan Islam di Malaysia.

Saya juga akan memberi reaksi kepada setiap tuntutan IFC di dalam entri yang berlainan. Mungkin satu tuntutan, satu entri reaksi. Ada lagi perkara-perkara di dalam Perlembagaan yang saya ingin sentuh tetapi saya akan sentuh dari masa ke semasa di dalam entri saya yang akan datang.

Buku perlembagaan rujukan saya ialah Perlembagaan Persekutuan Beserta Index diterbitkan oleh MDC Publishers Sdn Bhd. Semua pindaan sehingga Ogos 2007.

1 comments:

yiemega said...

ana juga menentang IFC,

Sama-samalah kita menentang IFC

http://www.suaragenerasimuda.com